Skip to content Skip to footer

Badanie USG.
Badanie RTG.
Badanie parazytologiczne kału metodą flotacji, testy w kierunku Giardia spp.
Badanie moczu.
Badanie krwi – morflogia, biochemia, badania hormonalne – współpracujemy z
laboratoriami.
Badanie w kierunku FIV/FeLV, CPV, CPL, FPL
Badania mikroskopwe.
Badania histopatologiczne.