Profilaktyczne badanie kału oraz zasady prawidłowego zwalczania endopasożytów

Badanie kału najczęściej wykonuje się w celu wykrycia inwazji pasożytów jelitowych. Idealnie było by, aby profilaktyczne badanie kału uzupełniało profilaktyczne podawanienie leków przeciwpasożytniczych. Dzięki temu częstość podawania leku, który przecież nie jest zupełnie obojętny dla organizmu może ulec zmniejszeniu, a rodzaj stosowanych leków oraz ich dawki są celniej dobierane. Leki przeciwpasożytnicze nie działają profilaktycznie. Oznacza […]